Chào Mừng Anh Em Đến Với SERVER Hiệp Sĩ Online Lậu Sorpion Của Mr. Chíp ! Chúc Anh Em Chơi Game Vui Vẻ !

Đổi Coin ra Vàng Ngọc
Hệ Thống Thanh Toán hiepsilau.com
Lưu ý: khi đổi Coin ra Ngọc,yêu cầu phải Thoát Game trước khi Đổi! !
Khuyến mãi: 100%
Coin Vàng/Ngọc
10,000 7,500 Ngọc / 100,000,000 Vàng
20,000 15,000 Ngọc / 200,000,000 Vàng
50,000 37,500 Ngọc / 500,000,000 Vàng
100,000 75,000 Ngọc / 1,000,000,000 Vàng
200,000 152,000 Ngọc / 2,000,000,000 Vàng
500,000 385,000 Ngọc / 5,000,000,000 Vàng
1,000,000 820,000 Ngọc / 10,000,000,000 Vàng
Lịch sử giao dịch
Tình trạng Gói Giá Thời gian

Bạn Chưa Có Cuộc Giao Dịch Nào